Български магически свят

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
2 posters

  Случаят с изчезналата котка

  Зинаида Кражова
  Зинаида Кражова
  Ученик, четвърти курс, дом "Южен вятър"
  Ученик, четвърти курс, дом


  Галеони : Случаят с изчезналата котка Coin10 151
  Ниво : Случаят с изчезналата котка Untitl42
  Статистики :
  Случаят с изчезналата котка Streng10 Сила: 30
  Случаят с изчезналата котка Shield10 Издръжливост: 28
  Случаят с изчезналата котка Brain10 Интелигентност: 28
  Случаят с изчезналата котка Runnin10 Ловкост: 30
  Случаят с изчезналата котка Magic-10 Магия: 32
  Случаят с изчезналата котка Clover10 Късмет: 32

  Бобчета : Случаят с изчезналата котка SapphireСлучаят с изчезналата котка AppleСлучаят с изчезналата котка CabbageСлучаят с изчезналата котка MangoСлучаят с изчезналата котка SausageСлучаят с изчезналата котка EmeraldСлучаят с изчезналата котка PizzaСлучаят с изчезналата котка BaconСлучаят с изчезналата котка PearСлучаят с изчезналата котка BananaСлучаят с изчезналата котка ChiliСлучаят с изчезналата котка Ruby

  Случаят с изчезналата котка

  Писане by Зинаида Кражова Пон Авг 21, 2023 9:37 pm



  В общата стая на южняците беше настанал някакъв хаос. Крясъци, тряскане, какафония… Беше Даргов, който се държеше като побесняло, ранено животно и крещеше:
  -БАЛТАЗАР!
  Повечето от дома или се бяха скупчили в единия край на стаята и не мърдаха, други стояха по спалните помещения, а трети дори не се опитваха да влязат… и Зина. Тя стоеше и гледаше побеснелия младеж, който беше уплашил всички. Приближи се към него, точно когато беше замахнал с един стол и за малко щеше да я удари с него, но се спря навреме. Дишаше тежко, с оцъклени очи и малки капки пот се стичаха по челото му.
  -Какво се е случило с Балтазар?- попита го с типичния си монотонен глас тя.
  -Няма я,- отвърна някак дразгаво и се закашля.- Изчезнала е.
  Кражова се подаде иззад него и погледна съдомниците си, а след това ги попита:
  -Защо не му помогнахте да търси?
  -Той не каза какво е Балтазар,- отвърна някой плахо.
  Тя поклати глава и върна вниманието си към петокурсника.
  -Остави стола и ме последвай,- каза му и тръгна към изхода на стаята.
  -Ами ако тя е тук?
  -Ако беше тук, щеше да си я открил. Хайде, ще ти помогна.
  В очите на всички останали от дома им Зина беше или герой в този момент, или много, много луда. Тръгнаха по коридорите на Южната кула, оглеждайки внимателно и разминавайки се с вийли, които им хвърляха странни погледи, но не им правеха забалежки. Все още беше рано и можеха да обикалят свободно. Слязоха към подземията и се захванаха с щателно търсене там. Даргов извади кутията си с цигари и си запали една нервно. Момичето се загледа в червено-бялата кутия с надпис и присви очи.
  -Даргов,- обърна се към него,- пълното ти име беше Бранимир, нали?
  -Да, гремлин, но мразя да ми викат така.
  -Да, знам. Ще ти викам Боро.
  -Боро?!- изсъска го през зъби.
  -Комбинация от твоето име и това на цигарите ти,- поясни и продължи напред, оглеждайки.
  Момчето вдигна едната си вежда и погледна кутията, на която пишеше Marlboro. Изкара един странан звук през носа си и извади психарската усмивка.
  -Добре, гремлин, може да ми викаш така.
  -Добре, Боро, имам въпрос,- каза отваряйки една врата.
  -М?
  -Какво е гремлин?
  -Едно малко същество, което обича да прави пакости.
  Зина замръзна на мясото си, обърна се бавно към него с усмивката, която беше научила от него и каза:
  -Харесва ми.
  Той се изсмя. Не можеше да го повярва в предвид липсата на котката му, в предвид притеснението, но някак си третокурсничката му оправи леко настроението. Много, много леко.

  Ела Благоева, Лилиян Кардамова, Бранимир Даргов and Алина Старков харесват този пост.

  Бранимир Даргов
  Бранимир Даргов
  Ученик, шести курс, дом "Южен вятър"
  Ученик, шести курс, дом


  Галеони : Случаят с изчезналата котка Coin10 170
  Ниво : Случаят с изчезналата котка Untitl40
  Статистики :
  Случаят с изчезналата котка Streng10 Сила: 26
  Случаят с изчезналата котка Shield10 Издръжливост: 18
  Случаят с изчезналата котка Brain10 Интелигентност: 20
  Случаят с изчезналата котка Runnin10 Ловкост: 18
  Случаят с изчезналата котка Magic-10 Магия: 30
  Случаят с изчезналата котка Clover10 Късмет: 20

  Re: Случаят с изчезналата котка

  Писане by Бранимир Даргов Вто Авг 22, 2023 7:29 pm


  Котката му никога не бе изчезвала, почти никога не се отделяше от него за повече от час - два или пък, ако това се случеше то той знаеше къде да я намери.
  Сега обаче Балтазар я нямаше. И това си бе национална тревога! Трябваше да почнат да пускат от онея проклети сирени за да бъде ясно на всички. По - скоро за тяхна безопасност, защото Даргов бе готов да къса глави.

  Гледаше обезумяло, ръцете му трепереха докато палеше цигара и една намери сили да се "усмихне"  на гремлина, докато вървяха из подземията. Тук все още не бе търсил. Бе преминал през Южната кула, претърсил моста, погледнах Северната... нямаше я. Никъде.
  Опита се да говори с картите си, след като ги напсува, една от тях демонстративно размести елементи и му показа среден пръст. Май трябваше да си вземе нова колода карти - обикновени, скучни, не магически. Които не мърдаха. Най - добре!

  - Имаш ли лакомства за котката си? - попита Зина и той погледна надолу тъпо. Лакомства... да бе, май му се намираше нещо такова.
  Започна да рови по джобовете си.. не. Нямаше. Как не се бе сетил да ползва лакомства за да привлече Балтазар като я види. Ако и види. Но не е като котката да не се ориентираше по гласът му така или иначе. Щеше да дойде.., ако го чуеше.
  - БАЛТАЗАР! - Извика той сякаш от това зависеше живота му. Две подминаващи ги деца се изплашиха и избягаха от коридора. И без това само щяха да му се пречкат... правейки нищо. 
  Никой нямаше право да прави нищо, докато котката му липсваше.

  Зина повдигна ръка сякаш да го потупа.. което нямаше как да стане, той се извисяваше над нея. Не го и докосна, просто се мръдна настрани и надникна в една класната стая.
  - Ехоооо - изрече тя, като гласът и отекна там. Нищо. Никой. И паяците нямаше дори.
  - Няма я тук. А и не би отишла там.
  - Къде би отишла?
  - Ако знаех това, гремлин, щях да съм я открил вече. А с тоя зоопарк наоколо може и нещо да я е изяло. И тежко му горко на притежателя на нещото  и нещото.
  - Ще ги убиеш ли? - погледна го тя без да трепне.
  - Щ ги накарам да страдат и после ще ги убия. Да, мамка му! - извади втора цигара, захапа я, като леко прекърши частта, която бе в устата му.
  - Ще ти помогна. - кимна Зина и се ухили с ОНАЗИ усмивка.
  - Ти вече ми помагаш...?
  - Да ги мъчиш имам предвид.
  - Странна си гремлин... много. - не бе сигурен дали това му харесваше или не. Не искаше да допуска хора до себе си, нямаше и намерение. Че го играеше Шерлок Холмс с малката не означаваше, че бяха дружки или нещо такова.
  - И ти си странен. - това беше ли комплимент.. не беше ли?
  - Да вървим, Уотсън. - тупна я по главата Даргов и тръгна по още едни стълби надолу.
  - Кой е Уотсън?
  - Чувала ли си за "Шерлок Холмс" ? 

  Юлий Звездинов, Зинаида Кражова and Лилиян Кардамова харесват този пост.

  Зинаида Кражова
  Зинаида Кражова
  Ученик, четвърти курс, дом "Южен вятър"
  Ученик, четвърти курс, дом


  Галеони : Случаят с изчезналата котка Coin10 151
  Ниво : Случаят с изчезналата котка Untitl42
  Статистики :
  Случаят с изчезналата котка Streng10 Сила: 30
  Случаят с изчезналата котка Shield10 Издръжливост: 28
  Случаят с изчезналата котка Brain10 Интелигентност: 28
  Случаят с изчезналата котка Runnin10 Ловкост: 30
  Случаят с изчезналата котка Magic-10 Магия: 32
  Случаят с изчезналата котка Clover10 Късмет: 32

  Бобчета : Случаят с изчезналата котка SapphireСлучаят с изчезналата котка AppleСлучаят с изчезналата котка CabbageСлучаят с изчезналата котка MangoСлучаят с изчезналата котка SausageСлучаят с изчезналата котка EmeraldСлучаят с изчезналата котка PizzaСлучаят с изчезналата котка BaconСлучаят с изчезналата котка PearСлучаят с изчезналата котка BananaСлучаят с изчезналата котка ChiliСлучаят с изчезналата котка Ruby

  Re: Случаят с изчезналата котка

  Писане by Зинаида Кражова Чет Авг 24, 2023 3:42 pm


  -Шерлок Холмс?- замисли се момичето.- Не мисля.
  -Герой в една мъгълска книга е,- заобяснява й.- Той е детектив, който пуши лула, а Уотсън му е помощник и е много умен. Разрешават всякакви мистерии.
  -Бих я прочела.
  Отвори врата на друго помещение тя, докато го слушаше. Отново нямаше и косъм от Балтазар.
  -Трябва да смениш цигарите с лула, сенсей,- каза му.
  -Не ми закачай цигарите, гремлин.
  Тупна я леко по главата пак със свит юмрук. Тя не реагираше особено на това му действие. Беше го приела като неговия си начин на комуникация. Пък и коя беше тя да го съди. Тя с нейната липса на такт. Някъде напред, нещо привлече вниманието на третокурсничката. Хвана Даргов за ръкава и го дръпна, сочейки напред:
  -Боро-сенсей, виж!
  -Абе, стига ми вика сенсей, бе гремлин!
  -Виж!- пак го подръпна.
  Прискърца нефоволно със зъби той, но все пак погледна. Една купчинка сива козина се носеше по пода на коридора. Той се спусна напред и приклекна, оглеждайки хубаво туфата космарлак.
  -Балтазар,- каза тихо, а след това извика с цяло гърло.- Балтазар!
  -От нея ли е?
  -Да.
  -Значи е била наоколо.
  -Никога не е идвала насам,- заоглежда се Даргов.- Защо би слязла чак до тук? БАЛТАЗАР!
  -Не е важно защо, а да я намерим,- каза момичето и сви очи.- Да потърсим още улики.
  -Не разследваме убийство, гремлин.
  -За всичко се събират доказателства и улики, Боро-сенсей. Ето тук им още козина.
  Беше минала по-напред и оглеждаше внимателна коридора. Той се смръщи, изправи се и я настигна.
  -Спри да ми викаш сенсей,- отново я тупна леко по главата.

  Ела Благоева, Юлий Звездинов and Илияна Георгиева харесват този пост.

  Бранимир Даргов
  Бранимир Даргов
  Ученик, шести курс, дом "Южен вятър"
  Ученик, шести курс, дом


  Галеони : Случаят с изчезналата котка Coin10 170
  Ниво : Случаят с изчезналата котка Untitl40
  Статистики :
  Случаят с изчезналата котка Streng10 Сила: 26
  Случаят с изчезналата котка Shield10 Издръжливост: 18
  Случаят с изчезналата котка Brain10 Интелигентност: 20
  Случаят с изчезналата котка Runnin10 Ловкост: 18
  Случаят с изчезналата котка Magic-10 Магия: 30
  Случаят с изчезналата котка Clover10 Късмет: 20

  Re: Случаят с изчезналата котка

  Писане by Бранимир Даргов Пет Авг 25, 2023 2:56 am


  И точно както винаги - щом станеше дума за котката му, то той губеше всякакъв усет. Викаше, оглеждаше се, дори ръкомахаше. Което не бе добра идея, имайки предвид, че в едната му ръка имаше цигара, а наоколо се намираха няколко лесно запалими неща.
  - Балтазар!
  - Стига вика де, сенсей.
  - Гремлин - изгледа я критично. Не искаше никой да спори с него. Когато и да е било. Пък особено, когато бе в лошо настроение. Зина обаче явно беше от този тип хора, които не могат да "разчетат стаята". Като нищо някой можеше да е умрял, а тя да отиде с усмивка да каже "какъв приятен ден" . 
  Дори и котката му включи към мъртъвците заради купа козина! Но защо имаше толкова козина... Холмс и Уотсън трябваше да разследват. Не очакваше непременно, че ще е убийство. Защото, ако бе... то щеше да последва и второ. Ако не и трето.
  - Ще си забавна на "Split the room" , заек. - засмя се той, като си представи типовете въпрос и какво би отговорила Зина.
  - Сплит дъ... рум? Какво е това?
  Той определено я учеше на тооолкова ценни неща. Като психопатските усмивки, Шерлок Холмс и... игрички. Да, сенсей му отиваше.
  - Игра, някой задава въпрос с две опции и останалите играчки избират ..., като целта е да ги накара да се разделят. Например... хм. Кетчуп на пицата - да или не. Или... пък ананас! Или някакви по - екзистенциални. "Ако това бе последният ти ден би , едно - прекарал го с котката си, две - прекарал го с леля Стела" 

  Примерите му бяха трагедия, като самият него. Но пък бе успял да обясни играта. Сравнително. Сигурен бе, че стигне ли  се до някой по - тъмен въпрос свързан с насилие тя като нищо би се съгласила да го направи и разделила стаята.
  - Хм... Караш си метлата. Срещу теб летят оная русата скучновелка с която омагьосваше моливи и .... някоя вийла! Какво удряш?
  - Какво..? Как така какво удрям? И никога не бих ударила Ина! Ще ударя вийлата много ясно!
  - Спирачките... чакай. Метлите нямат спирачки. И май и аз бих ударил вийлата. Забрави, беше опит за тъпа шега.*
  - Шегите ти.... не струват.


  *клик

  Ела Благоева, Юлий Звездинов, Люба Бюлбулева and Зинаида Кражова харесват този пост.

  Зинаида Кражова
  Зинаида Кражова
  Ученик, четвърти курс, дом "Южен вятър"
  Ученик, четвърти курс, дом


  Галеони : Случаят с изчезналата котка Coin10 151
  Ниво : Случаят с изчезналата котка Untitl42
  Статистики :
  Случаят с изчезналата котка Streng10 Сила: 30
  Случаят с изчезналата котка Shield10 Издръжливост: 28
  Случаят с изчезналата котка Brain10 Интелигентност: 28
  Случаят с изчезналата котка Runnin10 Ловкост: 30
  Случаят с изчезналата котка Magic-10 Магия: 32
  Случаят с изчезналата котка Clover10 Късмет: 32

  Бобчета : Случаят с изчезналата котка SapphireСлучаят с изчезналата котка AppleСлучаят с изчезналата котка CabbageСлучаят с изчезналата котка MangoСлучаят с изчезналата котка SausageСлучаят с изчезналата котка EmeraldСлучаят с изчезналата котка PizzaСлучаят с изчезналата котка BaconСлучаят с изчезналата котка PearСлучаят с изчезналата котка BananaСлучаят с изчезналата котка ChiliСлучаят с изчезналата котка Ruby

  Re: Случаят с изчезналата котка

  Писане by Зинаида Кражова Пет Авг 25, 2023 2:54 pm


  -Като толкова разбираш, кажи ти някоя шега,- озъби й се леко Даргов.
  Не спираха да следват разхвърляната наоколо козина. Не беше много, но достатъчно, че да я следват като оставени в калта стъпки. Зина се замисли. Знаеше ли изобщо някакви шеги? Сети се за една тъпа шега на баща си, която промени леко:
  -Колко вийли са нужни, за да се разбърка котел с отвара?
  Момчето, спря на място и с повдигната вежда я изгледа многозначеително.
  -Колко?
  -Една. Маха с ръка и котелът се върти около нея.
   
   
  Даргов се изсмя. Странно, неловко, някак зловещо, но се засмя.
  -Не е зле, гремлин. Не е зле.
  Секна подхилкването си, когато забеляза друг цвят козина в една купчинка сива. Огледа добре – беше оранжева. Намръщи се.
  -Нещо с оранжева козина,- каза тихо и се заоглежда.
  -Тигър, орангутан, лисица, паяк, пухкавел, - заизброява момичето.
  -Не съм виждал тигри и орагутани в учлището,- извъртя леко очи той.
  -Жираф…
  -Гремлин! Нещо по-реалистично?
  -Котка.
  -Кот…ка… - заниците му се разшириха.- Убих ги… Убих ги ВСИЧКИТЕ!
  Типично по онзи му обезумял начин взе да крачи из коридора, следвайки примесите от сива и оранжева козина. Белокосото момиче си пое въздух бавно, след това го издиша и тръгна след него. Той не спираше да ръси зли закани и да се движи хаотично, пушейки цигара. На моменти изглеждаше, сякаш от ушите му излиза пушек. Тя пък просто ходеше леко зад него и оглеждаше хубаво коридора. В един момент следата от козина свърши, но Даргов продължи да крачи напред.
  -Боро-сенсей, спри,- каза тя.
  -Нали ти казах да не…
  -На там няма козина.
  Изкара голямо количество дим през устата си и се върна назад, към нея, някак троснато.

  Ела Благоева, Юлий Звездинов, Бранимир Даргов and Атсу Оттах харесват този пост.

  Бранимир Даргов
  Бранимир Даргов
  Ученик, шести курс, дом "Южен вятър"
  Ученик, шести курс, дом


  Галеони : Случаят с изчезналата котка Coin10 170
  Ниво : Случаят с изчезналата котка Untitl40
  Статистики :
  Случаят с изчезналата котка Streng10 Сила: 26
  Случаят с изчезналата котка Shield10 Издръжливост: 18
  Случаят с изчезналата котка Brain10 Интелигентност: 20
  Случаят с изчезналата котка Runnin10 Ловкост: 18
  Случаят с изчезналата котка Magic-10 Магия: 30
  Случаят с изчезналата котка Clover10 Късмет: 20

  Re: Случаят с изчезналата котка

  Писане by Бранимир Даргов Пет Авг 25, 2023 11:11 pm


  "Нямало козина, ще ти дам една козина аз на тебе" , мислеше си Даргов и гледаше Зина с гневно изражение. Малкото момиче обаче дори не потрепери, тя сякаш хич не обръщаше внимание на намусената му физиономия, а я мислеше за част от лицето му. Може би просто той така си гледаше по принцип и за белокоската не бе нищо ново?

  - Насам! Намерих нокът! - каза Зина и вдигна един котешки нокът във въздуха сякаш бе някаква златна монета... или велика следа, както се предполагаше. И дори да бе сигурен, че сивата козина е на Балтазар, то за нокътят не можеше да гарантира.
  Той тръгна след нея, а ръцете му отново се бяха разтреперили леко. Искаше си котката и сериозно щеше да убие някого. Предусещаше го. Особено щом друга котка бе намесена. Балтазар не харесваше други коти, обичаше да е единствена. Каквато бе за него.
  Зина влезе в една стара стая, която изглеждаше доста мръсна и изоставена. Но в огнището гореше огън.
  - Сенсей! - изрече Зина, а някаква въздишка на учудване се долови от нея.
  - Казах ти.... шибани минотаври! - това май беше нещо подобно на "holy cow", което се изтръгна от устните му. А те започнаха да се изкривяват докато не стигнаха една права тънка линия. Щеше да убие някого. И му беше ясно кого.

  Балтазар лежеше в някаква преобърната кутия, а до нея на паднала възглавница се бе настанил господин Ягодка, котаракът на Арина.
  Но това не бе най- шокиращото. Неговата котка, НЕГОВАТА Балтазар ближеше някаква рижава мишка, която се буташе в корема й.
  - КОТЕНЦА! - прошепна Зина доста шумно. Което им спечели поглед от господин Ягодка, нещастлив такъв.
  Да, котенца... пет малки топки, по - малки от шепата му, се намираха около Балтазар. Сиви, оранжеви, смесени... всякакви. И опитваха да сучат от майка си, която ги миеше. А гордият татко, очевидно, просто си лежеше до тях. 

  Бранимир издиша шумно, хвърли фаса на пода и го стъпка. Щеше да убие Арина и котката й! Червенокоската щеше да му плаща издръжка на всичките пет бебета заради котката си! Щеше да си я търси, като нищо!
  - След като изплати издръжката за няколко години напред, ще я метна от Северната кула! - изсъска той, като дори не бе осъзнал, че го е казал на глас.
  - А? Кой ще плаща..кого ще мятаме? - Зина го погледна, като беше клекнала точно пред Балтазар и малките, а котката му я гледаше скептично, готова да предпази поколението си.

  Ела Благоева, Зинаида Кражова, Лилиян Кардамова and Алина Старков харесват този пост.

  Зинаида Кражова
  Зинаида Кражова
  Ученик, четвърти курс, дом "Южен вятър"
  Ученик, четвърти курс, дом


  Галеони : Случаят с изчезналата котка Coin10 151
  Ниво : Случаят с изчезналата котка Untitl42
  Статистики :
  Случаят с изчезналата котка Streng10 Сила: 30
  Случаят с изчезналата котка Shield10 Издръжливост: 28
  Случаят с изчезналата котка Brain10 Интелигентност: 28
  Случаят с изчезналата котка Runnin10 Ловкост: 30
  Случаят с изчезналата котка Magic-10 Магия: 32
  Случаят с изчезналата котка Clover10 Късмет: 32

  Бобчета : Случаят с изчезналата котка SapphireСлучаят с изчезналата котка AppleСлучаят с изчезналата котка CabbageСлучаят с изчезналата котка MangoСлучаят с изчезналата котка SausageСлучаят с изчезналата котка EmeraldСлучаят с изчезналата котка PizzaСлучаят с изчезналата котка BaconСлучаят с изчезналата котка PearСлучаят с изчезналата котка BananaСлучаят с изчезналата котка ChiliСлучаят с изчезналата котка Ruby

  Re: Случаят с изчезналата котка

  Писане by Зинаида Кражова Нед Авг 27, 2023 9:43 pm


  -Арина, как кой, тва изчадие е нейно,- сопна се Даргов, сочейки оранжевия котарак.- Покварил е Балтазар!
  Зинаида погледна към г-н Ягодка, погледна към сивата котка с малките и се подсмихна леко. Не беше виждала толкова малки котенца до сега. Искаше да се приближи и да ги огледа по-добре, но Балтазар я гледаше кръвнишки и като никога Зина схвана поставената от животното граница. Явно онази среща с Ина във фермата беше спомогнала поне малко за това.
  -Няма да ги пипам, само гледам,- каза някак… меко, тихо.
  Даргов взе да крещи по таткото на малките:
  -Да хванеш да се разкараш, че ще те подпаля!
  Оранжевия котарак само го изгледа някак тъпо и продължи да маха с опашка без да се мърда от мясото си. Кражова се дръпна леко назад, поглеждайки по-голямото момче. Беше почервенял от бяс отново, оцъклени очи и пушеше бързо цигарата си. Имаше чувстовото, че или ще експлодира или ще имплодира. Изправи се и го дръпна за ръкава.
  -Боро-сенсей, ще взема едно като пораснат малко.
  -Ще какво?!
  Дори не я беше чул реално. Кроеше планове как да убие Арина, котката ѝ или и двамата.
  -Ще взема едно коте.
  -Малки са още, за да взимаш.
  -Ама ти изобщо не слушаш…
  Отново я тупна леко по главата. Тя му хвърли един особен поглед, който той забеляза:
  -К‘во?- изсмотолеви Даргов.
  -Разрешихме случая, Шерлок.

  Ела Благоева, Лилиян Кардамова, Бранимир Даргов and Алина Старков харесват този пост.

  Бранимир Даргов
  Бранимир Даргов
  Ученик, шести курс, дом "Южен вятър"
  Ученик, шести курс, дом


  Галеони : Случаят с изчезналата котка Coin10 170
  Ниво : Случаят с изчезналата котка Untitl40
  Статистики :
  Случаят с изчезналата котка Streng10 Сила: 26
  Случаят с изчезналата котка Shield10 Издръжливост: 18
  Случаят с изчезналата котка Brain10 Интелигентност: 20
  Случаят с изчезналата котка Runnin10 Ловкост: 18
  Случаят с изчезналата котка Magic-10 Магия: 30
  Случаят с изчезналата котка Clover10 Късмет: 20

  Re: Случаят с изчезналата котка

  Писане by Бранимир Даргов Пон Авг 28, 2023 1:35 am


  Бяха разрешили случая? Да, май така излизаше. Бяха намерили изчезналата му котка. В не особено добра компания... мъжка такава. Господин Ягодка по-добре първо да й е хванал вечеря, ако не друго...,но щеше да си търси издръжката от Орлова, независимо, че му беше като сестра. Как смееше...!
  - Май е така. - въздъхна тежко. Някак си гневът му бе започнал да отстъпва на други чувства, но и той не бе сигурен на какви. Нещо в него се чувстваше топло, точно там където бе студеното му и кораво сърце.
  Любов? Да бе...!

  - Ми Гремлин...да си ходиме.
  - Ама тук ли ще я оставим? - зяпна го Зина. - Не можем!
  - Е аз какво да направя? Да кърмя плъхчетата вместо нея ли? - уф! Не можеше, а и не искаше да оставя котката си. Но пък й трябваше храна, вода.. може би някакво одеялце. А той трябваше да си намери походно легло. Щеше да спи тук при нея. И онзи рижавелко, господин Ягодка.
  - Ще й донесем храна и вода. Хайде. - изрече по-спокоен Даргов, което сякаш изненада Зина. Беше му преминало, за сега. След двадесет минути можеше пак да подпали на темата и да си го изкара на някой неподозиращ второкурсник.

  Двамата извървяха пътя до общата стая, като Зина не спираше да задава въпроси. Какво е издръжка. Може ли да си вземе коте. Може ли да си избере кое да вземе. Имало ли мъжки и женски или те като Батлазар щяли да си сменят пола в бъдеще. И те такива работи.
  А Даргов си мислеше, че ако това бе едно нормално планирано котило, то на бащата се полагаше едно бебе. Така щеше да й тресне на Арина едно, че свят щеше да й се завие. Щеше да се чуди от къде й е дошло. Ама, като синчето й върши такива неща с неговата Балтазар, то тя щеше да сърба супата.
  - Ще видим, гремлин, нека пораснат малко мъниците и ще си избереш. - потупа я по главата и запали поредната цигара.


  Край.

  Ела Благоева, Зинаида Кражова, Лилиян Кардамова and Алина Старков харесват този пост.


   В момента е: Нед Юли 21, 2024 7:51 am

   Присъедини се към нашия Дискорд сървър!